همایش نگار

ساختار سازمانی


رئیس عالی همایش :
آقای دکتر ابوالقاسمی
دبیر همایش :
آقای دکتر  مهدی  محمد زاده
دبیر کمیته علمی :آقای دکتر حمید رضا راسخ
دبیر کمیته اجرایی: آقای دکتر حسن فضلی
مسئول ثبت نام همایش  : خانم علی اکبری


اعضاء اصلی کمیته علمی : (به ترتیب حروف الفبا)
مسعود ابوالحلاج ، دکتر سید محمد اعرابی ،دکتر مرتضی پیرعلی ، دکتر جمشیدی ،دکتر چراغعلی،  دکتر علی حائری، دکتر سید علیرضا حسینی، دکتر سید فرشاد حسینی شیرازی،دکتر مجید داوری، دکتر فرید درکوش ،دکتر رسول دیناروند،دکتر پیام دین دوست،دکتر حمیدرضا راسخ، دکتر حسین رستگار، دکتر مهدی زرین، دکتر جمشید سلام زاده، دکتر حاج آخوندی ، دکتر شمس اردکانی، دکتر حسین شهریاری، دکتر صفی خانی، دکتر محمدرضا فاضلی، دکتر محمود فاضل، دکتر غلامحسین فرزندی، دکتر عباس کبریایی زاده، دکتر ابوالفضل کزازی، دکتر مهدی محمد زاده، دکتر غلام حسن نیک نژاد ، دکتر حسین وحیدی ، دکتر حسین وطن پور، دکتر محبوبه ولدخانی 

اعضاء کمیته داوران : (به ترتیب حروف الفبا)
دکتر اتابک ارشدی، دکتر رضا ابوفاضلی، دکتر سید محمد اعرابی ، دکتر مرتضی پیرعلی، مهندس علیرضا تحسیری، دکتر نسرین جزنی، دکتر جمشیدی،دکتر شهاب الدین جنیدی، دکتر چراغعلی، دکتر حائری ،دکتر حاج آخوندی، دکتر هاله حامدی فر ، دکتر سیدفرشاد حسینی شیرازی، دکتر فرید درکوش، دکتر رسول دیناروند، دکتر دین دوست، دکتر رجب پور، دکتر احمد روستا، دکتر مهدی زرین، دکتر جمشید سلام زاده، دکتر شریعت پناهی ، دکتر صفی خانی ،دکتر محمدرضا فاضلی،دکتر فرزندی ،دکتر ابوالفضل کزازی، دکتر مهدی محمد زاده ، دکترسید حمید مصطفوی ،دکتر نقدی، دکتر شکوفه  نیکفر 
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )