همایش نگار

پیام دبیر همایش

همکاران ارجمند
تامین به موقع داروهای مورد نیاز مردم هم ارز جدید ترین محصولات ارائه شده به بازار دارویی دنیا با استفاده از توانایی متخصصان داخلی و مطابق با توان پرداخت بیماران و پوشش قابل اتکای سازمان های حمایتی و بیمه ای مفاهیمی هستند که سالهای سال دغدغه اصلی دست اندرکاران و سیاستگذاران نظام سلامت بوده است که استقرار زیرساخت محکم زنجیره تامین و ارزش و قوام استخوان بندی موسسات تولیدی، تحقیقی ، توزیعی و شبکه قابل اعتماد عرضه اساس نائل آمدن به آن شناخته شده است. اعتماد به علوم مدیریت و اقتصاد و ادغام آن با صنعت و تجارت دارو شاید راه حلی جهت يافتن پاسخ به سوالات و ابهامات موجود در نظام تولید، توزیع و عرضه دارو و ایجاد پنجره اي نوین در کفایت بیش از پیش شاكله دارویی کشور باشد.
گفتگو وگعده علمی با چشم انداز مدیریت و اقتصاد در حوزه دارو با محورها و موضوعات مختلف بستری است که انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارو را بر آن داشت که اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد دارو را برگزار کند.
باشد که با طرح علمی مسائل و تبادل یافته ها در  سه روز همایش گامی موثر در کفایت بیش از پیش حوزه عملياتي دارو برداشته شود.
از همه سروران و همکاران عزیز جهت مشارکت در این نشست بزرگ دعوت به عمل آمده و چشم  به کمک های فکری و علمی آنها دوخته ایم.
دكتر مهدي محمدزاده
دبير همايش
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )