همایش نگار

کمیته داوران


اعضاء کمیته داوران :
(به ترتیب حروف الفبا)
دکتر اتابک ارشدی، دکتر رضا ابوفاضلی، دکتر سید محمد اعرابی ، دکتر مرتضی پیرعلی، مهندس علیرضا تحسیری، دکتر نسرین جزنی، دکتر جمشیدی،دکتر شهاب الدین جنیدی، دکتر چراغعلی، دکتر حائری ،دکتر حاج آخوندی، دکتر هاله حامدی فر ، دکتر سیدفرشاد حسینی شیرازی، دکتر فرید درکوش، دکتر رسول دیناروند، دکتر دین دوست، دکتر رجب پور، دکتر احمد روستا، دکتر مهدی زرین، دکتر جمشید سلام زاده، دکتر شریعت پناهی ، دکتر صفی خانی ،دکتر محمدرضا فاضلی،دکتر فرزندی ،دکتر ابوالفضل کزازی، دکتر مهدی محمد زاده ، دکترسید حمید مصطفوی ،دکتر نقدی، دکتر شکوفه  نیکفر 
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )