همایش نگار

اولین همایش بین المللی مدیریت و اقتصاد دارو

اطلاعیه

بدینوسیله از کلیه شرکت کنندگان در همایش مدیریت و اقتصاد دارو (مورخ 24 و 26 خرداد ماه 1391) که در مورد گواهی شرکت در همایش خود از طریق سامانه آموزش مداوم www.ircme.ir مواجه با مشکل می باشند درخواست میشود حداکثر تا تاریخ 04/10/1391 با شماره تلفن های 5-88201983 سرکار خانم مرتضائی فر یا خانم فاضلی تماس گرفته و مشکل خود و اطلاعات مربوطه را به ایشان اعلام تا نسبت به بازکردن سایت مذکور از طریق وزارت بهداشت و رفع مشکلات اقدام گردد.
دبیرخانه همایش

اولین همایش مدیریت و اقتصاد دارو بمدت 3 روز با هدف بحث و بررسی در خصوص مسائل مدیریتی و اقتصادی نظام داروئی کشور و تطبیق آن با ساختار داروئی کشور های مشابه و یافتن راه حل های قابل اجرا در حوزه های دارای ابهام به منظور بهبود اثر بخشی فرایند تولید ، توزیع و عرضه دارودر کشور برگزار میگردد. محور های اصلی این همایش شامل مدیریت دارو، اقتصاد دارو و سیاست گذاری در حوزه سلامت کشور بوده و در قالب این محور ها موضوعاتی مثل قیمت گذاری دارو ، شبکه توزیع و عرضه ، بازار یابی ، بین المللی سازی صنعت دارو ، نقش و جایگاه داروساز در نظام سلامت و سود آوری دارو خانه ها و روش های بهینه جهت کفایت بیش از پیش دارو خانه ها در تکمیل فرایند زنجیره سلامت مورد بررسی قرار می گیرد. این همایش داروسازان ، پزشکان و دندانپزشکان ، کارشناسان و متخصصان مدیریت و اقتصاد شاغل در حوزه دارو و صنعت گران داروئی در سایر رشته ها را مورد خطاب قرار داده و دارای امتیاز کامل باز آموزی است.

همزمان با برگزاری این همایش کارگاههای آموزشی اختصاصی با هدف بررسی عمیق تر بعضی از موضوعات برگزار میگردد این کارگاهها در محور های قیمت گذاری ، هدفمندی یارانه ها ، ثبت و مقررات  ، حقوق دارو ساز ، جنبه اخلاقی و حرفه ای دارو سازی و.... خواهد بود که شرکت کنندگان به فراخور علاقه خود میتوانند در هر یک از آنها حضور داشته باشند مقالات ارائه شده به واحد علمی همایش در بخش ارائه( سخنرانی ) یا پوستر مورد پذیرش قرار گرفته اندخلاصه همه مقالات اعم از آنهایی که پذیرفته شده اند و یا رد شده اند در کتابچه همایش به چاپ خواهد رسید .

امید انجمن مدیریت و اقتصاد دارو ی ایران نه تنها به نتایج بدست آمده از این همایش است بلکه انتظار دارد طی این همایش اندیشمندان و متفکران مدیریت و اقتصاد در حوزه های سلامت و دارو را شناخته و با  ایجاد ارتباط سازنده در آینده مسیر ارتقاء علمی فرایند خدمت رسانی در این حوزه هارا با بهره گیری از توانایی های شایسته ترین هاو یا نظرات آنها غنی تر بکند . ان شاء الله

 

.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )