همایش نگار

کمینه علمی


اعضاء اصلی کمیته علمی :
(به ترتیب حروف الفبا)
مسعود ابوالحلاج ، دکتر سید محمد اعرابی ،دکتر مرتضی پیرعلی ، دکتر جمشیدی ،دکتر چراغعلی،  دکتر علی حائری، دکتر سید علیرضا حسینی، دکتر سید فرشاد حسینی شیرازی،دکتر مجید داوری، دکتر فرید درکوش ،دکتر رسول دیناروند،دکتر پیام دین دوست،دکتر حمیدرضا راسخ، دکتر حسین رستگار، دکتر مهدی زرین، دکتر جمشید سلام زاده، دکتر حاج آخوندی ، دکتر شمس اردکانی، دکتر حسین شهریاری، دکتر صفی خانی، دکتر محمدرضا فاضلی، دکتر محمود فاضل، دکتر غلامحسین فرزندی، دکتر عباس کبریایی زاده، دکتر ابوالفضل کزازی، دکتر مهدی محمد زاده، دکتر غلام حسن نیک نژاد ، دکتر حسین وحیدی ، دکتر حسین وطن پور، دکتر محبوبه ولدخانی 
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )