همایش نگار

محورهای همایش


الف ) مدیریت دارو :
- مدیریت استراتژیک
- مدیریت مالی
- مدیریت ثبت و مقررات داروئی
- مدیریت IT
- مدیریت بازاریابی
- مدیریت کیفیت
- مدیریت تکنولوژی
- اخلاق حرفه ای دارو سازی
ب ) اقتصاد داروئی :
- تولید
- واردات و صادرات
- توزیع
- قیمت و سامانه های قیمت گذاری
- اقتصاد داروخانه و تحلیل سود آوری آن
- حق فنی داروخانه و حقوق داروساز
- تنظیم بازار و تحلیل روابط تولید ، پخش و داروخانه
- تحلیل هزینه دارو - درمانی و نظام سلامت
ج ) سیاستگذاری :
- تحلیل ساختار سیاستگذاری دارو
- دارو ، تولید ناخالص داخلی و سبد هزینه خانوار
- هدفمند سازی یارانه ها و بیمه ها
د ) سایر موارد مرتبط به مدیریت و اقتصاد دارو
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )